top of page

Emine Meral ERCAN

Şehir Plancısı

1957 yılında Çorum'da doğdu. 1980 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama bölümünde lisans eğitimini tamamladı. 1981-1985 yılları arasında Mülga İmar ve İskan Bakanlığı, Planlama ve İmar Genel Müdürlüğü'nde Şehir Plancısı, 1985-1989 yılları arasında Ankara Büyükşehir Belediyesi, İmar Daire Başkanlığı'nda Şehir Plancısı, 1989-1996 yılları arasında Ankara Büyükşehir Belediyesi, İmar Daire Başkanlığı'nda İmar Planlama Şube Müdürü, 1996-2001 yılları arasında İller Bankası Genel Müdürlüğü,İmar Planlama Daire Başkanlığı'nda Şehir Plancısı, 2002-2016 yılları arasında ise Aks Planlama'da Kurucu Ortak olarak çalışmıştır. 2016 yılı itibariyle kariyerine Tema Planlama'da Kurucu Ortak pozisyonunda devam etmektedir.


meraltemaplanlama@gmail.com

Emine Meral ERCAN
bottom of page