top of page

Emine Meral ERCAN

Şehir Plancısı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama

 

1957 yılında Çorum'da doğdu. 1980 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama bölümünde lisans eğitimini tamamladı. 1981-1985 yılları arasında Mülga İmar ve İskan Bakanlığı, Planlama ve İmar Genel Müdürlüğü'nde Şehir Plancısı, 1985-1989 yılları arasında Ankara Büyükşehir Belediyesi, İmar Daire Başkanlığı'nda Şehir Plancısı, 1989-1996 yılları arasında Ankara Büyükşehir Belediyesi, İmar Daire Başkanlığı'nda İmar Planlama Şube Müdürü, 1996-2001 yılları arasında İller Bankası Genel Müdürlüğü,İmar Planlama Daire Başkanlığı'nda Şehir Plancısı, 2002-2016 yılları arasında ise Aks Planlama'da Kurucu Ortak olarak çalışmıştır. 2016 yılı itibariyle kariyerine Tema Planlama'da Kurucu Ortak pozisyonunda devam etmektedir.

meraltemaplanlama@gmail.com

Engin ZORLU

Şehir Plancısı

Gazi Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama

 

1984 yılında Sivas’da doğdu. 2007 yılında Gazi Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama bölümünde lisans eğitimini tamamladı. 2007 yılından itibaren başladığı Şehir Plancısı kariyerine 2016 yılına kadar Aks Planlama'da devam etti. 2016 yılı itibariyle kariyerine Tema Planlama'da Kurucu Ortak/Şirket Müdürü pozisyonunda devam etmektedir.

engintemaplanlama@gmail.com

Utkucan KÜLEKCİ

Şehir Plancısı

Gazi Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama

 

1987 yılında Ankara’da doğdu. 2011 yılında Gazi Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama bölümünde lisans eğitimini tamamladı. 2011 yılından itibaren başladığı Şehir Plancısı kariyerine 2017 yılına kadar Aks Planlama'da devam etti. 2017 yılı itibariyle kariyerine Tema Planlama'da Kurucu Ortak pozisyonunda devam etmektedir.

utkutemaplanlama@gmail.com

Please reload

bottom of page