top of page

Hizmetlerimiz

2016

           - Uzun Devreli Gelişme Planları

           - Yönetim Planları

           - Özel Hüküm Belirleme Projeleri

           - Koruma Amaçlı İmar Planları

          - Çevre Düzeni Planları

          - Nazım ve Uygulama İmar Planları

          - Kentsel Tasarım Projeleri

  • Arazi Geliştirme ve Değerlendirme Projeleri

  • Kent Bilgi Sistemleri ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Projeleri

PLAN DEĞİŞİKLİĞİ SÜRECİ.tif
bottom of page